Wrócmy Na Jeziora

tekst: J.Świąć 

muzyka: K.Klenczon

Kiedy wrócą ptaki do mazurskich gniazd
Ruszaj tam, gdzie już żeglarze
płyną szlakiem gwiazd
Wróćmy na jeziora, na wędrowny rejs
Znajdziesz tam cel swojej drogi
wśród szumiących drzew

Białe żagle, szmaragdowa toń
A przy tobie przyjacielska dłoń

Wrócisz tam z gitarą, gdzie ogniska blask
Zostań tu, noc śpi w szuwarach,
pieśni słucha las
Wróćmy na jeziora, na samotny brzeg
Zostań tu, gdzie las i woda,
masztów cichy śpiew

Białe żagle, które kryje mgła
I nic nie mów, bo przygoda trwa

Wróćmy na jeziora, gdy zapadnie zmrok
Znajdziesz tu swoją przygodę, wrócisz tu za rok
Wrócisz tu za rok!