WODOWANIE TO MI GRA, CONTRAST CAFE, 24 maja 2009 (Bartek Stachnik)