TAKE 6 w Gdyni. (Ja. ZDjęcia robiłem aparatem telefonicznym. Dlatego jakość – taka sobie…)