MIKOŁAJKI SZANTY FESTIWAL 2010. Mikołajki, 30.07 – 1.08.2010 r. (Kasia)