Koncert w MOK „SPICHLERZ” w Olsztynie, grudzień 2008 r. (Zbyszek Krzyżak, mua.)