FAMA Białystok, grudzień 2008 r. (Tomasz Goliński)